Dissemination

Peer-reviewed articles (Turkish)


“İşletmecilik Tarihi Açısından Osmanlı İktisat Tarihi Birikimine Bakış,” İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, April 2016.

“Hukuk ve İktisat Perspektifinden Milli İktisat Mirasını Yeniden Düşünmek,” co-authored with Semih Gökatalay, in (eds.) H. Mıhçı, H. Cömert. and M. Koyuncu, İletişim Yayınları, forthcoming in 2017. 

 

 

Working papers (English):


Political Economy, Firm Survival and Entrepreneurship in Turkey: The Case of the Wealth Tax (1942),” with Cihan Artunç (Arizona University). 

“Patterns of Legal Change: Company Law and Business Enterprise in the Middle East, 1850-1950,” with Cihan Artunç (Arizona University).

“State and Business in the Ottoman Empire: New Evidence from Corporate Charters, 1910-1923,” with Semih Gökatalay (UC, San Diego).

 

 

Papers presented in international conferences


“Patterns of Legal Change: Company Law and Business Enterprise in the Middle East, 1850-1950,” XII Congreso Internacional de La Asociacion Espanola de Historia Economica, September 6-9, Salamanca.

“Business Organization(s) in the Late Ottoman Empire and Early Turkish Republic,” in Gappon Capitalism and Emerging Markets: Capitalism in Turkey conference organized by the Business History Society of Japan in Tokyo, 21 May 2016

"Corporate Law and Path Dependence in Late Ottoman Empire and Early Turkish Republic," XVIIth World Economic History Congress held in Kyoto, 3-7 August 2015.

“Osmanlı Anonim Şirketleri: ‘Hukuk ve İktisat’ Perspektifinden Milli İktisat Mirasını Yeniden Düşünmek”(Rethinking National Economy Heritage from the "Law and Economics” Perspective), joint paper with Semih Gökatalay (METU) Türkiye Ekonomisi ve Kalkınma İktisadı Çalıştayı: Fikret Şenses'e Armağan, 2-4 April 2015.

“Modern İşletme Formlarının ‘Modern’ olmayan Kökenleri: Osmanlı İmparatorluğu’nda İşletmelerin Evrimi, 1750-1850,” presented in the Turkish Economic Association (TEA) Conference in Antalya, 18-20 October 2014.

“Asset Ownership in Ottoman Urban Businesses in Istanbul, 1750-1850,” presented in the 4th Asian Historical Economics Conference, 19-20 September 2014. 

“From Guilds to Corporations in the Ottoman Empire: Innovations in the Legal Form of Organization, 1750-1900,” presented in the 18th Annual Congress of the European Business History Association (EBHA), Utrecht, 21-23 August 2014.

“Political Economy of Entrepreneurship in the Ottoman Empire during the Second Constitutional Period (1908-1918): An Analysis of Business Networks,” joint paper with Semih Gökatalay (METU), presented in the World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES), Ankara, 18-22 August 2014.

 

 

Invited Academic Talks and Public Presentations 


“Patterns of Legal Change: Company Law and Business Enterprise in the Middle East, 1850-1950,” to be held on October 16, 2017 in Harvard Business History Society Seminars, Boston.

 Gappon-shugi Project, “Business Organizations in the Late Ottoman Empire and Early Turkish Republic, 1850-1950,” held on May 20, 2017 in Kyoto, Japan (distant/on-line participation).

 University of Murcia, “Corporate Law and Business Enterprise in Turkey, 1923-1950,” DECIDE Seminar, held on May 11, 2017 in Murcia, Spain.

 Middle East Technical University-NCC, “Business Organization and Commercial Activity in Turkey, 1923-1950: Alternative Sources and Preliminary Findings,” held on November 30, 2016 in Güzelyurt.

Dokuz Eylül University, “Business Organization and Commercial Expansion in Turkey between 1923 and 1950,” presented in the workshop, The History of Business Organization and Law: Turkey in Comparative Perspective held on June 3, 2016 in İzmir.

University of Murcia, “Firm Organization in the Ottoman Empire and Turkish Republic, 1850-1950,” at Seminario de Expertos en Historia, Legislacion y Organizacion Societaria (Workshop on History, Law and Business Organizations) held on January, 28-29, 2015 in Murcia (Spain).

İzmir Ekonomi Üniversitesi, “Evolution of Property Rights in Istanbul, 1750-1850,” in the Economics Department Seminar Series, held on January 8, 2015 in Izmir.

Türkiye Ekonomic Kurumu, “18. Yüzyıl Osmanlı Ekonomisinde Kurumsal Yenilikler” (Institutional Innovations in the Eighteenth-Century Ottoman Economy), held on September 18, 2014 in Ankara.

Yalova University, “Türkiye’de İktisat Tarihi Çalışmalarına İlişkin Birikim,” İşletmecilik Tarihi Çalıştayı, held on June 2, 2014 in Yalova.        

Vehbi Koç ve Ankara Araştımaları Merkezi, “Tarihin Gizli, Tarihçiliğimizin Eksik Bahçesi: İşletme Tarihi”, (Public Panel on Turkish Business History) February 27, 2014 in Ankara.

 

 

Organized Workshops:


“The History of Business Organization and Law: Turkey in Comparative Perspective” held in Dokuz Eylül University, Faculty of Business Administration, June 3, 2016 in Izmir (poster attached).

 

 

International Collaborations (Ongoing)


Shibusawa Foundation, Gappon-shugi Project, Second Phase, “Capitalisms in Emerging Markets: Capitalism in Turkey,” started in April 2015.

The Ministry of Economy and Competitiveness in Spain, Project No: 17860, “El Impacto de las sociedades con responsabilidad limitada en el Mediterráneo: Italia, Turquía y España (1445-2010),” (Limited Liability Companies in the Mediterranean: Italy, Turkey, and Spain (1445-2010)), joint project with Susana Martinez-Rodriguez (Murcia University), started in January 2014.

 

 

 

Other / related articles 


 “Osmanlı İktisat Düşüncesinde Bir Kalkınma Stratejisi Olarak Örnek Alma,” Türkiye’de İktisadi Düşünce, (eds.) Alp Yücel Kaya, Erdem Özgür, Alper Duman, forthcoming in 2017.

“Rise and Demise of Gedik Markets in Istanbul, 1750-1860,” Economic History Review, accepted on October 2016, DOI: 10.1111/ehr.12492.

“Türkiye’ye Özgü Bir Keynes Etkisi: Versay Sulhu’nun Netayic-i İktisadiyyesi,” Keynes: Yine, Yeniden, (eds.) Emre Özçelik and Deniz Taner Kılınçoğlu, Istanbul: İletişim, 2016.

“Gedik: What’s in a Name?” co-authored with Onur Yıldırım, Bread from the Lion’s Mouth: Artisans Struggling for a Livelihood in Ottoman Cities, (ed.) Suraiya Faroqhi, Berghahn Books, 2015, 217-236.

“The Reception and Impact of Keynes’s Economic Consequences of the Peace in Turkey,” Keynes’s Economic Consequences of the Peace: A Reappraisal, (eds.) Jens Hölscher and Matthias Klaes, Pickering & Chatto, 2014.